WWW.DIELY24.SK

ADRESA PRE ZASIELANIE KOREŠPONDENCIE A TOVARU:

WWW.DIELY24.SK

ZDRAVOTNÉ STREDISKO TVRDOŠÍN

ŠKOLSKÁ 165/2

027 44 TVRDOŠÍN

ADRESA SÍDLA:

MIPART s.r.o.

Sídlisko 166/49

027 44  Tvrdošín-MedvedzieTelefón/Mobil: 0907 404 689

E-mail: info@diely24.sk

IČO: 51278791

DIČ: 2120657660

NIE SME PLATCOVIA DPH

Registrácia: OR SR Okr.súd Žilina oddiel:Sro,vložka číslo:69126/L

Bankové spojenie: VÚB, a. s.

SK5202000000003901900253

 

Príjem objednávok cez e-shop: nonstop

Prevádzková doba:

Pondelok – Piatok od 9:00 – 16:00

Zodpovedný vedúci: Tomáš Mikuška

Orgán dozoru:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P. O. BOX B-99

011 79  Žilina 1

tel.: 041/7632 130 e-mail:  za@soi.sk

 

 

 

Sledujte nás na Facebooku