WWW.DIELY24.SK

Tomáš Mikuška

Sídlisko 166/49

027 44  Tvrdošín-Medvedzie

Telefón/Mobil: 0907 404 689

E-mail: info@diely24.sk

IČO: 52032795

DIČ: 1079628473

NIE SME PLATCOVIA DPH

Oddiel: OU-NO-OZP-2018/016796-2

č.živnostenského registra 560-25052

Bankové spojenie: VÚB, a. s.
SK30 0200 0000 0025 1991 5556

 

Príjem objednávok cez e-shop: nonstop

Prevádzková doba:

Pondelok – Piatok od 8:00 – 16:00

Zodpovedný vedúci: Tomáš Mikuška

Orgán dozoru:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P. O. BOX B-99

011 79  Žilina 1

tel.: 041/7632 130 e-mail:  za@soi.sk

Sledujte nás na Facebooku